بخشهای مرتبط
تماس با ما

آدرس : سیرجان انتهای بلوار هجرت پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان کد پستی: 7818813955

 

پست الکترونیک: info@iausirjan.ac.irنمابر:41523001-034
تلفن تماس: 41523000-034