بخشهای مرتبط
دکتر علی یعقوبی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان :  علی یعقوبی پور فرزند جمعه صادر از سیرجان متولد 1345

 

 

 

سوابق تحصیلی :

 

 

 

-        کارشناسی

 

رشته : اقتصاد بازرگانی

 

دانشگاه :آزاد اسلامی واحد سیرجان

 

 

 

-        کارشناسی ارشد

 

رشته :مدیریت دولتی

 

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد کرمان

 

 

 

- دکترا

 

رشته : مدیریت

 

دانشگاه : مولتی مدیا ( مالزی)

 

 

 

سوابق تدریس : از سال 1376 تا کنون بعنوان عضو هیات علمی رسمی قطعی واحد سیرجان

 

 

 

 

 

سوابق تحقیقاتی :

 

مقالات کنفرانسی:

 

1- بررسی نقش رسانه در مدیریت بحران زلزله ارائه شده در کنفرانس بین المللی- مالزی،2009.

2- بررسی آموزش الکترونیک در ایران و ارائه الگوی مناسب ارائه شده در کنفرانس بین المللی – مالزی،2011.

3- تاثیر فناوري اطلاعات براثربخشی خروجیهاي حاصله از سیستم اطلاعات حسابداري ارائه شده در همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی مینو دشت،1391.

4- بررسی نیازهای درونی و برونی کارکنان و تحلیل رابطه آن با حفظ و نگهداری منابع انسانی در دادگستری کرمان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، 1392.

5- بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایتمندی مشتریان در ادارات دولتی. مطالعه موردی: شهر بافت، کنفرانس بین المللی کامپیوتر، تکنولوژی اطلاعات و رسانه های دیجیتال، 2013.

6- بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر سیرجان، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداری،مهندسی صنایع در سازمانها،سال 1392

7- بررسی رابطه بین سبک رهبری نوین دگرگون ساز مدیران دستگاههای اجرایی شهر سیرجان و رفتار شهروندی سازمانی آنان با بازخورد 360 درجه، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداری،مهندسی صنایع در سازمانها،سال 1392

8- مدیریت و رهبری و تبیین سبک رهبری تحول آفرین مدیران 45 دستگاه اجرایی شهر سیرجان با ارزش بازخورد 360 درجه، اولین کنفرانس بین­المللی حماسه سیاسی (با رویکرد بر تحول خاورمیانه) و حماسه سیاسی با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال 1392

9- بررسی رابطه هوش هیجانی و سبکهای رهبری تبادلی و تحول گرا مدیران در ادارات دولتی شهرستان سیرجان،اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکرد بر تحول خاورمیانه) و حماسه سیاسی با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال 1392

10- بررسی رابطه بین بعد داده (پایگاه اطلاعاتی) سیستمهای اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی سیرجان، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال 1392

11- بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سبکهای رهبری تحولگرا مدیران در ادارت دولتی شهرستان سیرجان،کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،سال 1392

12- بررسی رابطه بین بعد خودآگاهی هوش هیجانی و سبکهای رهبری نوین مدیران در ادارات دولتی شهرستان سیرجان، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،سال 1392

13- بررسی رابطه بین بعد سخت افزار و نرم افزار سیستمهای اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی سیرجان، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،سال 1392

14- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عزت نفس کارکنان شعب بانکهای دولتی شهرستان کرمان، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال 1392

15- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان شعب بانکهای دولتی شهرستان کرمان، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال 1392

16- بررسی رابطه بین رویه­های سیستمهای اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی سیرجان، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،سال 1392

17- بررسی رابطه بین بعد نیروی انسانی سیستمهای اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی سیرجان، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداری،مهندسی صنایع در سازمانها،سال 1392

18- بررسی وضعیت کاربرد سیستمهای اطلاعاتی (اتوماسیون اداری و نظام پیشنهادات) در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال 1392

19- بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری با تعهد سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان سیرجان،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی سال 1393

20- بررسی رابطه بین توجه مدیر به کارکنان و تعهد سازمانی آنها در دستگاه های اجرایی شهرستان سیرجان، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی سال 1393

21- بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان سیرجان،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی سال 1393

22- بررسی تاثیر آگاهی از خود مدیران و عملکرد مدیریت تعارض در مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان

23- نقش توسعه بازارها در توسعه سیاستهای اقتصادی،کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 سال 1393

24- بررسی تاثیر آگاهی از خود مدیران و عملکرد مدیریت تعارض در مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 سال 1393

25- نقش فناوری اطلاعات در رضایت ارباب رجوع با نقش میانجی کاهش بروکراسی (مطالعه موردی شهرداری سیرجان). هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد آبان 94

26- اهمیت نقش عزت نفس در فرآیندخودبابی مدیران در سازمان. کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 مرداد 93

27-نقش قیمت بازارها در توسعه سیاستهای اقتصادی. کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 مرداد 93

28- بررسی تاثیر آگاهی از خود مدیران و عملکرد مدیریت تعارض در مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان.همایش بین المللی مدیریت تیر 93

29- بررسی ارتباط بین ثبات مدیریت مدیران زن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان سیرجان از دید مدیران. کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع اسفند 93.

30- کارگاه آموزشی ولایت فقیه و حکومت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان- سال 1393.

31- کارگاه آموزشی ارتباط موثر و مهارت های بین فردی. دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان- بهمن ماه 93.

31- شناسائی و اولویت بندی مولفه های جانشین پروری در شرکت مخابرات استان کرمان با رویکرد تاپسیس فازی. دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی بهمن ماه 94.

32- نقش فناوری اطلاعات در رضایت ارباب رجوع با نقش میانجی کاهش بروکراسی(مطالعه موردی شهرداری سیرجان). هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری – آبانماه 94.

33- بررسی اولویت بندی سبک های دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به روش SEM. اولین همایش بین المللی علوم مدیریت "پیشرفت ها، نوآوری و چالش ها"- آبانماه 94.

34- تحلیلی بر شاخص های مدیریت جانشین پروری با استفاده از تاپسیس فازی و دیمتل فازی. کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول- مهرماه 1395.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده:

1- بررسی جایگاه اخلاق اداری در زندگی کاری از دیدگاه امام علی(ع)، چاپ شده در مجله معرفت،1384.

2- کارشیفتگی، چاپ شده در فصلنامه علمی و آموزشی اورمزد،1391.

3- بررسی وضعیت رضایت مندی کارمندان مرد در صنایع خودرو سازی ایران، چاپ شده در ژورنال بین المللی میدول،2012.

4- بررسی شیوه­هاي فرهنگی جهانی سازي و شکل گیري امپریالیسم فرهنگی چاپ شده در ژورنال علوم آمریکا دارای نمایه ISI،2012.

5- دستیابی به چابکی سازمانی در سازمان های دولتی، چاپ شده در ژورنال علوم زندگی دارای نمایه ISI،2012.

6- مدیریت عملکرد منابع انسانی در بخش عمومی چاپ شده در مجله میان رشته ای تحقیقات معاصر در کسب و کار، 2013.

7- تاثیر رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و مبادله ای در رضایتمندی شغلی صنایع خودرو سازی ایران چاپ شده در مجله جهانی کارآفرینی، مدیریت و توسعه پایدار،2013.

 8- رابطه بین کاربرد سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی و بهبود عملکرد در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، مجله عمومی و کاربردی پژوهش های علمی، شماره 4، 2014.

9- بررسی رابطه بین جو معنوی و اخلاقی کار با تعهد سازمانی کارکنان هلال احمر کرمان، مجله ریاضیات کاربردی در مهندسی، مدیریت و تکنولوژی، صفحات 302-310، 2014.

10- بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران با اثر بخشی آنان در مجتمع مس سرچشمه،فصلنامه آموزشی و پژوهشی اورمزد،صفحات 61-54، 1392.

11- بررسی راهکارهای ارتقای اثربخشی مدیریت بحران در واحدهای سازمانی مس سرچشمه، فصلنامه آموزشی و پژوهشی اورمزد،صفحات 84-76، 1392.

 

12- بررسی رابطه بین نابهنگامی با بهره وری نیروی کار در مجتمع آلمینیوم المهدی بندرعباس، فصلنامه آموزشی و پژوهشی اورمزد،صفحات 87-81، 1392.

13- تعیین فعالیتهای قابل برون سپاری و ارزیابی آنها بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM)، فصلنامه آموزشی و پژوهشی اورمزد،صفحات97-88، 1392.

 

14- Agility reaching  in governmental organizations and their achievements, Life science journal,2012.

15- Studying cultural methods of globalization and formation of cultural imperialism, Journal of American science, 2012.

16- Investigation the state of use of information systems (administrative automation and the system of suggestions) in Gol-E-Gohar mining and industrial company, international journal of current life sciences, 2014.

17- Impact of the relationship between transformational and traditional leadership styles on Iran's automobile industry job satisfaction, world journal of entrepreneurship management and sustainable development, 2013.

18- Job satisfaction among man workers in automobile industry of Iran, Me dwell journal, 2012.

19- Managing the HR function in public administration, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 2013.

20- A review on the relationship between ethical workplace and organizational commitment of employees in Kerman red crescent society in 2012, journal of applied sciences research, 2014.

21- The relationship between workplace spirituality and organizational commitment among employees of Kerman red crescent society in 2012, journal of applied sciences research, 2014.

 

22- Relationship between applying of enterprise recourse planning system and improvement of performance in Gol-E-Gohar mining and industrial company, journal of basic and applied scientific research,2014.

23- Examination of The relationship between the spiritual and ethical work climate on organizational commitment of employees of Kerman Red Crescent Society in 2012

24- The Relationship between Applying of Enterprise Resource Planning(ERP) Systems and Improvement of Performance in Gol-E-Gohar Mining and Industrial Company ,Journal of Basic and Applied 2014.

25- Investigating the relationship between data dimension of management information systems (information site) and organizational agility in higher education centers of Sirjan, international journal of current life sciences2014.

26- The investigation of the relation between organization agility and customer satisfaction in state offices (Case Study: Baft city), international conference on computer, information Technology and digital media.

27- Investigating electronic learning and presenting a proposed framework to develop electronic teaching in Iran, international conference on innovation and management, 2011.

28- Identify factors affecting technology transfer with a fuzzy screening test, 2014.

29- The relationship between leadership styles (transformational and transactional) and time traps in directors-general and heads of government agencies in Kerman, Iran.

30- Effectiveness of lead management (training selection theory) in increasing employee’s organizational commitment at Modiran Vehicle Manufacturing company (MVM), 2014.

31- Investigation the relationship between data dimension of management information system (information site) and organizational agility in higher education centers of Sirjan.

32- Identify and categorize indicators of the technology transfer in Kerman copper company.

33- The relationship between risk management and performance of the city of Sirjan municipality (with BSC), 2014.

34- Analysis of the indicators succession management using fuzzy TOPSIS and fuzzy DEMATEL, Change Management Conference, 2016.

 35- Foundations of cultural intelligence of managers in higher education centers, International Conference on Economics and Management, September 2016.

36- Investigating the Effects of Outsourcing on Organizational Performance Among Managers of Islamic Azad University of Sirjan, International Conference on Economics and Management, September 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات در حال چاپ:

 

1-    بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با رضایتمندی کارکنان، ارسال شده به ژورنال بین المللی مدیریت استرتژیک و اقتصاد. 

 

2-    رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و سنتی با رضایتمندی شغلی در صنایع خودروسازی ایران، ارسال شده به ژورنال بین المللی رهبری و توسعه سازمان.

 

3-    بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و توسعه سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی واحد سیرجان

 

         ۴ - بررسی رابطه بین استرس شغلی و اعتماد سازمانی در بخش عمومی.

 

 

 

دوره ها و کارگاههای آموزشی:

 

1-    آموزش تربیت مدرسان ارزشیابی تحصیلی، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی،سال 1391.

 

2-    طرح ضیافت اندیشه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، سال 1391.

 

3-    یازدهمین همایش سراسری معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تدوین برنامه عملیاتی معاونت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دیماه 1393.

 

4-     طرح ضیافت اندیشه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، سال 1394

 

5-     مدیریت تغییر و نوآوری، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، سال 1394.

 

6- آشنائی با وظایف و نقش ارزیاب. دفتر مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی ستاد هماهنگی استان کرمان- خرداد ماه 94.

 

 طرح های پژوهش:

 

1- بررسی سبک رهبری مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمان.

 

 

 

سوابق اجرایی:

 

1- مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان از سال 1376 تا 1379

 

2- مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی واحد سیرجان از سال 1379 تا 1383

 

3- معاون دانشجوی واحد سیرجان از سال 1384 تا سال 1386

 

4- ریاست دانشکده علوم انسانی واحد سیرجان از سال 1389 تا سال 92. 

 

5-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان تا مرداد سال 1393

 

6- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از مرداد سال 1393 تا مهرماه 1394

 

 

 

عناوین و عضویت ها:

 

1- فارغ التحصیل ممتاز واحد سیرجان در سال 1375

 

2- بازرس اداره کل سنجش و نظارت سازمان مرکزی

 

3- عضو هیات اجرائی کانون فارغ التحصیلان واحد سیرجان

 

4- رئیس کمیته تصویب کننده قرض الحسنه موضوع ماده 14 آئین نامه تسهیلات قرض الحسنه

 

5- عضو کمیته ورزشی واحد سیرجان

 

6- عضو اصلی هیات انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی واحد سیرجان

 

7- عضو شورای فرهنگی واحد سیرجان

 

8- عضو ستاد اقامه نماز واحد سیرجان

 

9- عضو گروه کاری طرح اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان

 

10- دبیر و عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد سیرجان و علوم و تحقیقات سیرجان.

 

11- مشاور فرماندار سیرجان در امور دانشگاهی

 

12- مشاور منابع انسانی شهردار سیرجان

 

13- پژوهشگر برتر سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

 

14- رئیس هیات انتظامی تخلفات اعضاء هیات علمی واحد سیرجان

 

15- رئیس شورای آموزشی واحد سیرجان

 

16- استاد راهنمای پایان نامه برتر کشوری در مقطع کارشناسی ارشد

 

17- عضو کمیته انضباطی تخلفات کارکنان واحد سیرجان

 

18- مشاور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در امور دانشگاهی

 

19- عضو شورای انجمن اولیا و مربیان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان