رتبه اول استان درارائه الگوهای برتر تدریس را کسب کرد 1395/05/03


مدرس سما سیرجان
رتبه اول استان درارائه الگوهای برتر تدریس را کسب کرد

چهارمین دوره ی جشنواره ی الگوهای نوین تدریس با حضور منتخبین شهرستان های استان ها کرمان از دوره تحصیلی اول تا ششم در مرکز این استان برگزار شد .
لیلاخسروی مدرس سما سیرجان منتخب اول از شهرستان  که در این جشنواره شرکت کرد و موفق به کسب رتبه اول در پایه سوم شد.
لیلا خسروی گفت ایده ی من تفکر استقرایی در درس ریاضی بوده است که این الگو تفکر دانش آموز را در رابطه با درک محتوای درس از جزء به کل هدایت میکند و ما با استفاده از راهبردهای تدریس به شاگردان کمک می کنیم تا به وسیله تمرین های مختلف برای توسعه فکر خود تلاش نمایند .
این بدین معناست که مجموعه ای از اطلاعات را در یک قلمرو خاص به دانش آموزان می دهیم ، آنان آن رادر مغز خود سازمان میدهند و نکات و مطالب آن را به هم مرتبط مینمایند و آن را با آموخته های خود تعمیم میدهند و بعد به فرضیه سازی و پیش گویی و توضیح پدیده های ناآشنا می پردازند و با استفاده از این الگو یادگیری تثبیت شده و عمیق تر می شود .