کسب رتبه برتر جشنواره اختراعات و ابداعات توسط دانش آموز سما سیرجان 1395/02/05


کسب رتبه برتر جشنواره اختراعات و ابداعات توسط دانش آموز سما سیرجان

 

جشنواره استانی اختراعات و ابداعات واحدهای سماء استان کرمان در واحد سماء کرمان برگزار شد

شیوا نورمندی دانش آموز سما سیرجان با اختراع دستگاه کره گیر توانست رتبه برتر این جشنواره را از آن خود کرد.

گفتنی است این دانش آموز سما سیرجان سال گذشته نیز رتبه برتر جابرابن حیان را از آن خود کرد