ورزش همگانی در دانشگاه باید هر چه سریع تر راه اندازی شود 1393/12/14


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان :
ورزش همگانی در دانشگاه باید هر چه سریع تر راه اندازی شود

جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان با حضور رئیس،معاونین ومدیران دانشگاه برگزار شد.
دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان دراین جلسه با تاکید به فرا رسیدن ایام نوروز گفت: باید فضاسازی و فضای سبز دانشگاه سروسامان بهتری بگیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان همچنین با اعلام نارضایتی از فعالیت های فرهنگی و پژوهشی دانشگاه گفت: این حوزه ها تاکنون نتوانسته اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و باید هر چه سریعتر فعالیت های خود را افزایش دهند.
دکتر جعفرقلیخانی با تاکید بر توجه به سلامت کارکنان افزود: دفتر تربیت بدنی واحد باید هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی ورزش های همگانی در دانشگاه اقدام نماید.
وی از معاونین و مدیران حوزه ها خواست نسبت به تکریم دانشجویان به نحو شایسته اقدام نمایند و همکارانی که در واحد تدریس دارند، حق تدریس در ساعات اداری را ندارند و باید در ساعات خارج از ساعات اداری تدریس نمایند.