اعلام زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان 1398/05/12


اعلام زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

۱۹۰
از سوی سازمان مرکزی دانشگاه زمان تعطیلات تابستانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
اعلام زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

از سوی سازمان مرکزی دانشگاه زمان تعطیلات تابستانی واحدهای استان کرمان اعلام شد.

بنا به اعلام روابط عمومی دانشگاه، طی بخشنامه ای از سوی سازمان مرکزی دانشگاه زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان از تاریخ 21  لغایت 29 مرداد اعلام شد.

شایان ذکر است در تاریخ های ذکر شده کلیه بخشهای دانشگاه تعطیل می باشد.

 
طبقه بندی خبری:
عمومی