دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان از دانشگاهیان برای حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس 1398/03/09


دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان از دانشگاهیان برای حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس
طبقه بندی خبری:
فرهنگی