یعقوبی‌پور خبر داد: برگزاری طرح خودارزیابی شغلی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان 1398/02/18


یعقوبی‌پور خبر داد:

برگزاری طرح خودارزیابی شغلی برای دانشجویان دانشگاه آزاد سیرجان

برگزاری طرح خودارزیابی شغلی برای دانشجویان دانشگاه آزاد سیرجان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: طرح خودارزیابی شغلی و آشنایی با مسیر شغلی دانشجویان واحد سیرجان در حال برگزاری است.

علی یعقوبی‌پور در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی واحد سیرجان، اظهار کرد: طرح خودارزیابی شغلی و آشنایی با مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با همکاری موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل‌گهر سیرجان در این واحد دانشگاهی در حال برگزاری است.

وی افزود: این طرح توسط تیم اندیشکده موسسه معراج اندیشه گل‌گهر سیرجان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گل‌گهر در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به مدت یک هفته در حال برگزاری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان بیان کرد: هدف از این طرح آشنایی دانشجویان با آینده شغلی و طراحی مسیر شغلی توسط خود فرد است و دانشجویان با شرایط مشاغل استخدامی، خوداشتغالی، کسب و کارهای خانگی، کارآفرینی و ... آشنا می‌شوند و در صورت داشتن ایده، ایده‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.

یعقوبی‌پور ادامه داد: طرح ارزیابی شغلی در هفت مرحله دانشجویان را وارد چالش‌های شغلی می‌کند و در انتهای مسیر فرد به یک شناخت کلی از خود می‌رسد و توانمندی‌اش نسبت به شغل آینده محک می‌خورد.

طبقه بندی خبری:
عمومی