طبقه بندی بخشنامه ها
آرشیو بخشنامه ها
ردیف بخشنامهتاریخ بخشنامه دانلودمشاهده جزئیات
1آزمون عمومی سراسری تجربی 31394/03/05 دانلود مشاهده جزئیات
2بخشنامه 21394/03/01 دانلود مشاهده جزئیات
3بخشنامه 31394/03/05 دانلود مشاهده جزئیات
4بخشنامه فرصت مطالعات1394/03/02 دانلود مشاهده جزئیات
5بخشنامه پرداخت تحصیلات1394/03/02 دانلود مشاهده جزئیات
6پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران1394/03/02 دانلود مشاهده جزئیات
7فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور1394/03/02 دانلود مشاهده جزئیات
8فرم تعهد کنفرانس داخلی1394/03/02 دانلود مشاهده جزئیات
9دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایي طرح هاي پژوهشي1394/03/03 دانلود مشاهده جزئیات
10پرسشنامه اعزام به خارج از کشور1394/03/03 دانلود مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6