عنوان اطلاعیه
دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) متقاضی استفاده از بخشنامه وقفه تحصیلی
متن اطلاعیه
دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) که به دلایل مختلف دارای وقفه تحصیلی می باشند تا تاریخ 31/06/1398  می توانند دفاع نمایند که بخشنامه مربوطه ضمیمه می باشد. سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی که می خواهند مشمول شهریه ترم جدید نشوند موظف هستند تا تاریخ 23/06/1398 دفاع نمایند.
تاریخ
1398/06/03
مجموعه
پژوهشی
فایل